Accidents at work

If you have been injured at work, and it was not your fault, you may be able to claim compensation.

Employers owe a duty of care to their employees. This includes:

 • A duty to provide them with a safe system of work and work procedures
 • A duty to provide them with safe equipment and machinery
 • A duty to provide them with safe premises
 • A duty to provide them with adequate training
 • A duty to comply with manual handling regulations
 • A duty to carry out health and safety risk assessments.

There are many regulations and duties with which employers have to comply.  When accidents happen, it is normally because they have failed to do so.  If you have been injured because of this then you can claim compensation.

We have acted for a number of employees injured in accidents at work including:

 • Injured in a fall
 • Injured due to lack of training
 • Injured by machinery
 • Injured due to faulty equipment
 • Slips/trips in the workplace
 • Injured due to lack of supervision and/or assistance
 • Injury on a building site
 • Injured due to failure of procedures
 • Injury in a factory
 • Injury in an office
 • Suffering an industrial disease injury
 • Suffering an asbestos related injury

We have acted for clients who have sustained a wide range of injuries caused by accidents at work from fractures to head injuries.  As well as different types of work accidents, people suffer different types of injuries including back injury, fractures, traumatic amputations, soft tissue injuries, crush injuries, spinal injury, head injury and even fatalities

As well as compensation for the injuries themselves and the pain and suffering and reduced quality of life, we have also helped clients to recover compensation for loss of earnings and travel expenses as well as other things like care and equipment costs.  We understand that being off work even for just a few weeks can cause financial hardship.  We will work to recover an interim payment for you whenever possible.

Sometimes employees are worried about making a claim because they fear they may lose their job. Contact us and we can discuss this with you.

Wypadki w miejscu pracy

Jeśli doznałeś urazu w miejscu pracy nie ze swojej winy istnieje możliwość, że możesz ubiegać się o odszkodowanie. Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia opieki swoim pracownikom. Do tego wlicza się:

 • obowiązek zapewnienia bezpiecznego systemu pracy i procedur pracy,
 • obowiązek zapewnienia bezpiecznego wyposażenia i urządzeń,
 • obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy,
 • obowiązek zapewnienia odpowiedniego przeszkolenia,
 • obowiązek przestrzegania zasad ręcznego przemieszczania ciężarów,
 • obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka BHP.

Istnieje wiele zasad i obowiązków, których pracodawcy muszą przestrzegać. Wypadek zdarza się zwykle wtedy, kiedy zaniechano ich przestrzegania. Jeśli w takich okolicznościach doznałeś urazu, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Działaliśmy na rzecz wielu pracowników, którzy doznali urazów w wypadkach w miejscu pracy. Były to między innymi:

 • urazy spowodowane upadkiem,
 • urazy spowodowane brakiem przeszkolenia,
 • urazy z udziałem maszyn,
 • urazy z powodu wadliwego sprzętu,
 • potknięcia/poślizgnięcia w miejscu pracy,
 • urazy spowodowane brakiem nadzoru i/lub pomocy,
 • urazy na placu budowy,
 • urazy z powodu błędnych procedur,
 • urazy w fabryce,
 • urazy w biurze,
 • urazy spowodowane chorobą zawodową,
 • urazy spowodowane chorobami związanymi z azbestem.

Działaliśmy na rzecz klientów, którzy odnieśli wiele rodzajów urazów w wypadkach w miejscu pracy, od złamań poprzez urazy głowy. Istnieje zarówno wiele rodzajów wypadków w pracy, jak i wiele rodzajów urazów, których można doznać. Są to między innymi urazy pleców, złamania, amputacje urazowe, urazy tkanek miękkich, zmiażdżenia, urazy rdzenia kręgowego, urazy głowy czy nawet wypadki śmiertelne.

Pomogliśmy klientom uzyskać odszkodowania zarówno za same urazy, ból, cierpienie i pogorszoną jakość życia, jak i odszkodowania za utratę zarobków, koszty podróży, oraz inne rzeczy, jak koszty opieki i wyposażenia. Rozumiemy, że brak zatrudnienia nawet przez kilka tygodni może być przyczyną trudności finansowych. Kiedy tylko to możliwe, będziemy starać się dla Ciebie o zaliczki na rzecz odszkodowania.

Czasami pracownicy obawiają się wystąpić z roszczeniami, ponieważ boją się, że mogą stracić pracę. Skontaktuj się z nami, a będziemy mogli to z Tobą przedyskutować.

What our clients say

 • "I would like to thank you Tom [Hartigan] for the lengthy negotiations you went through with my employer's insurance company. You have always been...

  prompt and courteous with your replies to me on the various stages of my claim. At all times during the case you have instilled confidence in me as to the final outcome, which was most satisfactory."
  Mr Henderson

Meet the team

Clare Carter
Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426936
07500 935 695
Personal Injury
John Hall
Partner & Head of Occupational Disease
Personal Injury
Southampton
023 8082 0526
07881 343953
Personal Injury
Tom Hartigan
Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426969
07917 272 373
Personal Injury
Gavin Lane
Partner & Head of Personal Injury Group
Personal Injury
Southampton
023 8082 0535
07884 184 681
Personal Injury
Chris Whiteley
Managing Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426921
07884 184 580
Personal Injury
James Braund
Senior Associate - Personal Injury Solicitor in Poole
Personal Injury
Poole
01202 339014
07887 525 415
Personal Injury
Rhiannon Daniel
Senior Associate
Personal Injury
Salisbury
01722 426923
07879 448 632
Personal Injury
Frances Gillett
Associate
Personal Injury
Salisbury
01722 426956
07880 712459
Personal Injury
Sarah Mills
Consultant
Personal Injury
Southampton
023 8032 0405
07801 577120
Personal Injury
Laura Rowe
Solicitor
Personal Injury
Southampton
023 8082 0537
Personal Injury
James Gleisner
Chartered Legal Executive
Personal Injury
Southampton
023 8082 0465
Personal Injury
Sarah Khudayir
Paralegal
Personal Injury
Poole
01202 339049
Personal Injury
Katherine Knapman
Paralegal
Personal Injury
Salisbury
01722 426925
07881 343 962
Personal Injury
Adele Martin
Paralegal
Personal Injury
Salisbury
01722 426975
Personal Injury
Alison Hutchings
Medical Records Nurse Assessor
Personal Injury
Southampton
+44 (0) 23 8082 0474
Personal Injury
Amy Gregory
Legal Secretary
Personal Injury
Southampton
023 8082 0538
Personal Injury
Anna Hagan
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426918
Personal Injury
Lorraine Morrissey
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426931
Personal Injury
Claire Parrett
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426987
Personal Injury
Pamela Perry
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426931
Personal Injury
Tanya Reeves
Legal Secretary
Personal Injury
Poole
01202 339031
Personal Injury
Eleanor Churchill
Legal Secretary
Personal Injury
Southampton
02380 820521
Personal Injury