Clinical & medical negligence

Our team of specialist clinical negligence solicitors have won many cases on behalf of injured patients.  We can help you to bring a successful claim using our experience and expertise in clinical negligence cases.

If you have been injured as a result of negligent medical treatment, you are entitled to claim compensation.  Clients sometimes hesitate to make a claim or are reluctant to pursue a case against healthcare professionals and the NHS but if your life has been affected by an avoidable medical mistake then compensation can help you rebuild your life and procedures may be changed to prevent similar incidents occurring to other patients if you pursue a claim.

We have solicitors who are panel members of the Law Society Clinical Negligence Accreditation Scheme which recognises their expertise in clinical negligence matters. Clare Carter is also a member of the AvMA clinical negligence panel.

We have experience in successfully dealing with a wide range of cases against:

 • NHS Hospitals
 • Private Hospitals
 • Consultants
 • Doctors
 • GPs
 • Dentists
 • Nurses

Potential claims need careful and detailed investigations.  You have to prove that the treatment you received fell below a reasonable standard of care and that this caused you to suffer the injury.  Not all unsatisfactory medical outcomes are as a result of negligence.  Cases tend to be complex and bring up difficult and sensitive issues.  We recognise this and deal with all cases professionally and sympathetically.

We have the specialist expertise to act for clients in these cases and obtain the best possible outcomes.

We have acted for claimants and recovered compensation for them in a wide variety of cases including:

 • Delayed diagnosis of cancer
 • Misdiagnosis of cancer
 • Negligently performed surgery  - including general surgery, orthopaedic surgery, spinal injury, vascular surgery, cardiac surgery, ear surgery
 • Brain Injury
 • Delayed diagnosis of ischaemia
 • Spinal Injury
 • Misdiagnosis of infection
 • Administration of the wrong prescription
 • Negligent dental treatment
 • Failure to diagnose Crohn's disease
 • Failure to diagnose compartment syndrome
 • Failures in vascular treatment
 • Gynaecological and Obstetric injuries
 • Cerebral palsy and birth injury cases

Funding

From 1st April 2013, following reforms to Legal Aid Funding, we can only apply for funding for you from the Legal Services Commission if you have a clinical negligence case involving neurological injury at birth or within 8 weeks of birth (if you are financially eligible).

We are also able to act for clients on a no win no fee basis (also known as conditional fee agreements).  Many of our clients with clinical negligence cases have conditional fee agreements with us.  Please contact us to find out more.

Zaniedbania lekarskie i medyczne

Nasz zespół prawników specjalizujących się w zaniedbaniach lekarskich wygrał wiele spraw w imieniu poszkodowanych pacjentów. Dzięki naszej wiedzy doświadczeniu w tego rodzaju sprawach, możemy pomóc Ci odnieść sukces w wystąpieniu z roszczeniami.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku zaniedbań lekarskich, przysługuje Ci ubieganie się o odszkodowanie. Klienci czasami wahają się wytoczyć sprawę lub wystąpić z roszczeniami przeciwko lekarzom lub służbie zdrowia. Jeśli jednak na Twoje życie wpłynął błąd medyczny, którego można było uniknąć, odszkodowanie pomoże Ci je odbudować. Twoja decyzja o wytoczeniu sprawy może spowodować, że procedury medyczne ulegną zmianom, dzięki którym będzie można zapobiec podobnym wypadkom przytrafiającym się innym pacjentom.

Nasi prawnicy są członkami Systemu Akredytacji Związku Prawników Specjalizujących się w Zaniedbaniach Lekarskich (Law Society Clinical Negligence Accreditation Scheme), który uznaje ich kwalifikacje w dziedzinie spraw związanych z zaniedbaniami lekarskimi. Clare Carter jest również członkiem komisji zaniedbań lekarskich AvMA.

Nasi prawnicy są członkami Systemu Akredytacji Związku Prawników Specjalizujących się w Zaniedbaniach Lekarskich (Law Society Clinical Negligence Accreditation Scheme), który uznaje ich kwalifikacje w dziedzinie spraw związanych z zaniedbaniami lekarskimi. Clare Carter jest również członkiem komisji zaniedbań lekarskich AvMA.

 • szpitalom NHS
 • prawatnym szpitalom
 • konsultantom
 • lekarzom
 • lekarzom pierwszego kontaktu (GP)
 • dentystom
 • pielęgniarkom.

Potencjalne roszczenia wymagają starannego i dogłębnego dochodzenia. Musisz udowodnić, że leczenie które otrzymałeś było poniżej dopuszczalnego poziomu opieki, oraz że zostałeś w wyniku tego poszkodowany. Nie wszystkie niezadowalające wyniki leczenia są rezultatem zaniedbań. Tego rodzaju sprawy są bardzo złożone i poruszają trudne i drażliwe kwestie. Jesteśmy tego świadomi i traktujemy wszystkie sprawy profesjonalnie i z należytą wrażliwością.

Jesteśmy wykwalifikowani i mamy doświadczenie w działaniu na rzecz klientów w tego rodzaju sprawach, oraz w uzyskiwaniu możliwie najlepszych wyników.

Działaliśmy na rzecz rościcieli i uzyskaliśmy dla nich odszkodowania w szerokim zakresie spraw, takimi jak:

 • opóźniona diagnoza raka,
 • zła diagnoza raka,
 • niewłaściwie przeprowadzona operacja – w tym chirurgia ogólna, chirurgia ortopedyczna, urazy rdzenia kręgowego, chirurgia naczyniowa, kardiochirurgia, zabiegi ucha,
 • urazy mózgu,
 • opóźniona diagnoza niedokrwienia,
 • urazy rdzenia kręgowego,
 • błędna diagnoza infekcji,
 • podanie złego leku,
 • niewłaściwe leczenie stomatologiczne,
 • niezdiagnozowanie choroby Leśniowskiego-Crohna,
 • niezdiagnozowanie zespołu ciasnoty,
 • błędy w leczeniu naczyniowym,
 • urazy ginekologiczne i położnicze,
 • porażenie mózgowe i urazy porodowe.

 

Od 1 kwietnia 2013, po wprowadzeniu reformy Finansowania Pomocy Prawnej, możemy się dla Ciebie ubiegać o dofinansowanie od Komisji Usług Prawniczych (Legal Services Commission), jeśli występujesz z roszczeniami o zaniedbania lekarskie w sprawach urazu neurologicznego przy porodzie lub w ciągu 8 tygodni od narodzin (jeśli spełniasz wymagania finansowe).

Jesteśmy również w stanie działać na rzecz klientów na zasadzie „nie wygrywasz-nie płacisz” (również znanej jako warunkową umową o wynagrodzenie). Wielu z naszych klientów w sprawach o zaniedbania lekarskie ma z nami takie umowy. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy o kontakt.

clinnegstafforder

Clare Carter

No win, no fee

Our personal injury lawyers can pursue compensation for you on a 'no win no fee' basis.

Accredited by APIL

FREE appointment

Talk to a qualified lawyer and get an assessment for your claim - at no cost.

Accredited by The Law Society

Our credentials

We are very experienced and have handled over £50M of injury claims.

Read more

Member of Headway

Member of PEOPIL

We're recommended

Read some of the comments we have received from our clients.

Read more

Accredited by The Law Society

Member of AvMA

Meet the team

Clare Carter
Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426936
07500 935 695
Personal Injury
John Hall
Partner & Head of Occupational Disease
Personal Injury
Southampton
023 8082 0526
07881 343953
Personal Injury
Tom Hartigan
Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426969
07917 272 373
Personal Injury
Gavin Lane
Partner & Head of Personal Injury Group
Personal Injury
Southampton
023 8082 0535
07884 184 681
Personal Injury
Chris Whiteley
Managing Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426921
07884 184 580
Personal Injury
James Braund
Senior Associate - Personal Injury Solicitor in Poole
Personal Injury
Poole
01202 339014
07887 525 415
Personal Injury
Rhiannon Daniel
Senior Associate
Personal Injury
Salisbury
01722 426923
07879 448 632
Personal Injury
Frances Gillett
Associate
Personal Injury
Salisbury
01722 426956
07880 712459
Personal Injury
Sarah Mills
Consultant
Personal Injury
Southampton
023 8032 0405
07801 577120
Personal Injury
Laura Rowe
Solicitor
Personal Injury
Southampton
023 8082 0537
Personal Injury
James Gleisner
Chartered Legal Executive
Personal Injury
Southampton
023 8082 0465
Personal Injury
Sarah Khudayir
Paralegal
Personal Injury
Poole
01202 339049
Personal Injury
Katherine Knapman
Paralegal
Personal Injury
Salisbury
01722 426925
07881 343 962
Personal Injury
Adele Martin
Paralegal
Personal Injury
Salisbury
01722 426975
Personal Injury
Alison Hutchings
Medical Records Nurse Assessor
Personal Injury
Southampton
+44 (0) 23 8082 0474
Personal Injury
Amy Gregory
Legal Secretary
Personal Injury
Southampton
023 8082 0538
Personal Injury
Anna Hagan
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426918
Personal Injury
Lorraine Morrissey
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426931
Personal Injury
Claire Parrett
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426987
Personal Injury
Pamela Perry
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426931
Personal Injury
Tanya Reeves
Legal Secretary
Personal Injury
Poole
01202 339031
Personal Injury
Eleanor Churchill
Legal Secretary
Personal Injury
Southampton
02380 820521
Personal Injury