Asbestos & industrial disease

We act for clients who have developed severe injury as a result of exposure to asbestos during their work years earlier.  Injuries include mesothelioma and asbestosis.

Sadly, due to the severe nature of asbestos illness some of our clients died and we have acted for their families to help them continue to conclude claims.  In other cases, we have been instructed by the spouses/partners and children of people who have died from asbestos related diseases.

We have been able to help clients who have developed asbestos related illness in various different circumstances. For example, we acted for a plumber who was exposed to asbestos during his work and developed mesothelioma. We acted for an employee at the Southampton docks who became ill after being exposed at work.

We can assist in tracing old employers and their insurers which can often be a difficult task; however, we will do all that we can to pursue the claim if there are reasonable prospects of succeeding with it.

Industrial disease

Industrial disease cases include:

  • Hearing loss
  • Asthma caused by work I occupation
  • Dermatitis

Azbest i choroba zawodowa

Działamy na rzecz klientów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku wystawienia na działanie azbestu podczas pracy mającej miejsce przed laty. Choroby te to między innymi międzybłoniak opłucnej i pylica azbestowa.

Niestety, z uwagi na ciężki charakter chorób azbestowych, niektórzy z naszych klientów zmarli, dlatego działaliśmy na rzecz ich rodzin, pomagając doprowadzić ich sprawę roszczeniową do końca. W innych przypadkach zostaliśmy zatrudnieni przez małżonków/partnerów i dzieci osób zmarłych na choroby azbestowe.

Udało nam się pomóc klientom cierpiącym na choroby związane z azbestem w różnych okolicznościach, na przykład działaliśmy na rzecz hydraulika, który był wystawiony na działanie azbestu podczas swojej pracy, i u którego rozwinął się międzybłoniak opłucnej. Działaliśmy również na rzecz pracownika doków w Southampton, który zachorował po obcowaniu z azbestem w pracy.

Jesteśmy w stanie pomóc również w znajdywaniu dawnych pracodawców oraz ich ubezpieczycieli, co może często być przyczyną trudności. My jednak zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wystąpić z roszczeniami, jeśli istnieje rozsądna szansa, że sprawa zakończy się sukcesem.

Przykłady choroby zawodowej to między innymi:

  • utrata słuchu,
  • astma wywołana przez pracę lub zawód,
  • egzema.

What our clients say

  • "Katherine [Knapman] couldn’t have been more helpful, every step of the way she advised and supported me."

    Mr W

No win, no fee

Our personal injury lawyers can pursue compensation for you on a 'no win no fee' basis.

Accredited by APIL

FREE appointment

Talk to a qualified lawyer and get an assessment for your claim - at no cost.

Accredited by The Law Society

Our credentials

We are very experienced and have handled over £50M of injury claims.

Read more

Member of Headway

Member of PEOPIL

We're recommended

Read some of the comments we have received from our clients.

Read more

Accredited by The Law Society

Member of AvMA

Meet the team

Clare Carter
Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426936
07500 935 695
Personal Injury
John Hall
Partner & Head of Occupational Disease
Personal Injury
Southampton
023 8082 0526
07881 343953
Personal Injury
Tom Hartigan
Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426969
07917 272 373
Personal Injury
Gavin Lane
Partner & Head of Personal Injury Group
Personal Injury
Southampton
023 8082 0535
07884 184 681
Personal Injury
Chris Whiteley
Managing Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426921
07884 184 580
Personal Injury
James Braund
Senior Associate
Personal Injury
Poole
01202 339014
07887 525 415
Personal Injury
Rhiannon Daniel
Senior Associate
Personal Injury
Salisbury
01722 426923
07879 448 632
Personal Injury
Frances Gillett
Associate
Personal Injury
Salisbury
01722 426956
Personal Injury
Sarah Mills
Consultant
Personal Injury
Southampton
023 8032 0405
07801 577120
Personal Injury
Laura Rowe
Solicitor
Personal Injury
Southampton
023 8082 0537
Personal Injury
James Gleisner
Paralegal
Personal Injury
Southampton
023 8082 0465
Personal Injury
Katherine Knapman
Paralegal
Personal Injury
Salisbury
01722 426925
07881 343 962
Personal Injury
Adele Martin
Paralegal
Personal Injury
Salisbury
01722 426975
Personal Injury
Alison Hutchings
Medical Records Nurse Assessor
Personal Injury
Southampton
+44 (0) 23 8082 0474
Personal Injury
Donna Edwards
Legal Secretary
Personal Injury
Southampton
023 8082 0541
Personal Injury
Amy Gregory
Legal Secretary
Personal Injury
Southampton
023 8082 0538
Personal Injury
Anna Hagan
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426918
Personal Injury
Lorraine Morrissey
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426931
Personal Injury
Claire Parrett
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426987
Personal Injury
Tanya Reeves
Legal Secretary
Personal Injury
Poole
01202 339031
Personal Injury