Making a claim

We will support you through every step of the claim and work to get you the best possible compensation for your injuries.  Our legal advice means that your claim will be managed effectively from beginning to end. We do the legal work for you so that you do not need to worry and can get on with the rest of your life.

How a claim proceeds

We will:

 • Give you realistic, practical legal advice on your claim from the outset
 • Investigate your accident and injuries
 • Contact the Defendant and their insurers for you
 • Obtain medical evidence on your injuries
 • Work out and obtain evidence of your financial losses (e.g. loss of earnings, cost of care etc)
 • Undertake settlement negotiations on your behalf
 • Take your case to trial if it does not settle earlier

Cases can take time to reach a conclusion but you can be sure that we will keep you informed all the way.

How do we value your claim/compensation?

We will find out from you how your life has been affected by your injuries.  We will then obtain expert evidence on your behalf.  Medical experts will provide evidence on your injury, pain, suffering and how your quality of life is affected.

If relevant to your situation, we will ask other experts to provide reports on your losses and needs such as:

 • Loss of past and future earnings
 • Care costs
 • Transport and travel costs
 • Accommodation costs
 • Aids and equipment costs
 • Medical costs

Wystąpienie z roszczeniami

Będziemy wspierać Cię na każdym etapie postępowania oraz dokładać wszelkich wysiłków, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie za Twoje urazy. Nasza porada prawna oznacza, że Twoja sprawa będzie skutecznie prowadzona od początku do samego końca.

Zajmujemy się dla Ciebie całą stroną prawną, byś mógł niczego się nie obawiać i zajmować się swoim własnym życiem.

Jak przebiega sprawa roszczeniowa?

Zobowiązujemy się:

 • dać Ci realistyczną i praktyczną poradę prawną na temat Twoich roszczeń od samego początku,
 • zbadać Twój wypadek i odniesione urazy,
 • skontaktować się z pozwanym i jego ubezpieczycielem w Twoim imieniu,
 • uzyskać dowody i dokumentację medyczną dotyczącą Twoich urazów,
 • ustalić i uzyskać dowody poniesionych przez Ciebie strat finansowych (np. utraty zarobków, kosztów opieki itd.),
 • podjąć się w Twoim imieniu negocjacji ugodowych,
 • udać się z Twoją sprawą do sądu, jeśli nie zostanie ona rozstrzygnięta wcześniej.

Może minąć sporo czasu zanim uda się rozstrzygnąć pewne sprawy, ale możesz być pewien, że na każdym etapie będziemy Cię na bieżąco informować.

Jak ustalamy wysokość roszczeń i odszkodowania?

Ustalimy z Tobą, jak bardzo urazy wpłynęły na Twoje życie, następnie uzyskamy na ten temat opinie biegłych. Eksperci medyczni dostarczą opinie i dowody na temat Twoich urazów, bólu, cierpienia, oraz jaki wpływ miały one na Twój poziom życia.

Jeśli będzie to wskazane w Twoim przypadku, uzyskamy opinie innych ekspertów na temat Twoich strat i potrzeb, w tym:

 • utraty zarobków w przeszłości i w przyszłości,
 • kosztów opieki,
 • kosztów transportu i podróży,
 • kosztów zakwaterowania lub zamieszkania,
 • kosztów sprzętów rehabilitacyjnych oraz wyposażenia,
 • kosztów opieki medycznej.

No win, no fee

Our personal injury lawyers can pursue compensation for you on a 'no win no fee' basis.

Accredited by APIL

FREE appointment

Talk to a qualified lawyer and get an assessment for your claim - at no cost.

Accredited by The Law Society

Our credentials

We are very experienced and have handled over £50M of injury claims.

Read more

Member of Headway

Member of PEOPIL

We're recommended

Read some of the comments we have received from our clients.

Read more

Accredited by The Law Society

Member of AvMA

Meet the team

Clare Carter
Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426936
07500 935 695
Personal Injury
John Hall
Partner & Head of Occupational Disease
Personal Injury
Southampton
023 8082 0526
07881 343953
Personal Injury
Tom Hartigan
Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426969
07917 272 373
Personal Injury
Gavin Lane
Partner & Head of Personal Injury Group
Personal Injury
Southampton
023 8082 0535
07884 184 681
Personal Injury
Chris Whiteley
Managing Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426921
07884 184 580
Personal Injury
James Braund
Senior Associate - Personal Injury Solicitor in Poole
Personal Injury
Poole
01202 339014
07887 525 415
Personal Injury
Rhiannon Daniel
Senior Associate
Personal Injury
Salisbury
01722 426923
07879 448 632
Personal Injury
Frances Gillett
Associate
Personal Injury
Salisbury
01722 426956
07880 712459
Personal Injury
Sarah Mills
Consultant
Personal Injury
Southampton
023 8032 0405
07801 577120
Personal Injury
Laura Rowe
Solicitor
Personal Injury
Southampton
023 8082 0537
Personal Injury
James Gleisner
Chartered Legal Executive
Personal Injury
Southampton
023 8082 0465
Personal Injury
Sarah Khudayir
Paralegal
Personal Injury
Poole
01202 339049
Personal Injury
Katherine Knapman
Paralegal
Personal Injury
Salisbury
01722 426925
07881 343 962
Personal Injury
Adele Martin
Paralegal
Personal Injury
Salisbury
01722 426975
Personal Injury
Alison Hutchings
Medical Records Nurse Assessor
Personal Injury
Southampton
+44 (0) 23 8082 0474
Personal Injury
Amy Gregory
Legal Secretary
Personal Injury
Southampton
023 8082 0538
Personal Injury
Anna Hagan
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426918
Personal Injury
Lorraine Morrissey
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426931
Personal Injury
Claire Parrett
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426987
Personal Injury
Pamela Perry
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426931
Personal Injury
Tanya Reeves
Legal Secretary
Personal Injury
Poole
01202 339031
Personal Injury
Eleanor Churchill
Legal Secretary
Personal Injury
Southampton
02380 820521
Personal Injury