Other claims

We can also assist if you have a claim that falls into one of the categories below. If you have been injured and it was not your fault, contact us for expert advice on whether you have a claim.

Faulty products

Unfortunately some products that we buy or use may be faulty. Sometimes the defective products cause injuries. If so, it may be possible to make a compensation claim against the sellers and/or manufacturers of the product.

Examples include a faulty electric kitchen apparatus that caused a client to suffer an electric shock.

Sports injuries

If sports are not properly run, managed and supervised, participants may suffer injuries. There is usually an element of risk in all sports which is accepted by the participants. However, as a participant in any organised sport you are entitled to expect that you will be organised, supervised, and trained with a reasonable standard of care and will be provided with the right equipment. If there is a failure to do so and you suffer an injury which could otherwise have been avoided, then you may have a claim.

CICA claims

If you are a victim of a crime of violence, you can make a claim to the government run Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) to recover compensation for your injuries and losses. We can assist you with making such claims.

Animal-related injuries

If you have been injured by an animal, you may have a claim if it can been established that the animal's owner failed to keep the animal under control and knew that there was a risk of injury. These claims can be difficult to prove so contact us for expert advice about how to pursue such a claim.

Inne roszczenia

Możemy Ci pomóc również, jeśli Twoja sprawa należy do jednej z poniższych kategorii. Jeśli doznałeś urazu nie ze swojej winy, skontaktuj się z nami, by uzyskać specjalistyczną poradę czy przysługują Ci roszczenia.

Wadliwe produkty

Niestety, niektóre produkty które kupujemy lub używamy mogą być wadliwe, co czasami powoduje urazy. W takim przypadku istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie od sprzedawcy i/lub producenta tego wyrobu.

Jako przykład może służyć wadliwa kuchenka elektryczna, która poraziła klienta prądem.

Urazy sportowe

Jeśli zajęcia sportowe nie są odpowiednio przeprowadzane, zarządzane oraz nadzorowane, uczestnicy mogą ulec wypadkom. W przypadku wszystkich sportów istnieje element ryzyka, który jest akceptowany przez uczestników. Jednak uczestnicząc w jakichkolwiek zorganizowanych zajęciach sportowych należy oczekiwać, że będą one zorganizowane i nadzorowane, oraz że zostaniesz odpowiednio przeszkolony oraz wyposażony. Jeśli nie miało to miejsca i uległeś wypadkowi, którego w przeciwnym wypadku można było uniknąć, być może przysługują Ci roszczenia.

Roszczenia CICA

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa z użyciem przemocy, możesz wystąpić z roszczeniami do państwowego Urzędu Odszkodowań za Urazy w Wyniku Przestępstw (CICA – Criminal Injuries Compensation Authority), aby uzyskać odszkodowanie za swoje urazy i straty. Możemy pomóc Ci wystąpić z tego typu roszczeniami.

Urazy spowodowane przez zwierzęta

Jeśli zostałeś zraniony lub poszkodowany przez zwierzę, być może przysługują Ci roszczenia. Dotyczy to sytuacji, kiedy uda się ustalić, że właściciel zwierzęcia nie sprawował nad nim odpowiedniej kontroli i wiedział, że istnieje ryzyko wypadku. Tego rodzaju sprawy są trudne do udowodnienia, dlatego skontaktuj się z nami, by uzyskać profesjonalną poradę, jak wytoczyć tego rodzaju roszczenia.

What our clients say

  • "I would thoroughly recommend Chris Whiteley to anyone and would have no hesitation in approaching him again in the future...

    although having said that, I hope I never have to experience a "personal injury" claim again!"
    Mrs E Ford

No win, no fee

Our personal injury lawyers can pursue compensation for you on a 'no win no fee' basis.

Accredited by APIL

FREE appointment

Talk to a qualified lawyer and get an assessment for your claim - at no cost.

Accredited by The Law Society

Our credentials

We are very experienced and have handled over £50M of injury claims.

Read more

Member of Headway

Member of PEOPIL

We're recommended

Read some of the comments we have received from our clients.

Read more

Accredited by The Law Society

Member of AvMA

Meet the team

Clare Carter
Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426936
07500 935 695
Personal Injury
John Hall
Partner & Head of Occupational Disease
Personal Injury
Southampton
023 8082 0526
07881 343953
Personal Injury
Tom Hartigan
Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426969
07917 272 373
Personal Injury
Gavin Lane
Partner & Head of Personal Injury Group
Personal Injury
Southampton
023 8082 0535
07884 184 681
Personal Injury
Chris Whiteley
Managing Partner
Personal Injury
Salisbury
01722 426921
07884 184 580
Personal Injury
James Braund
Senior Associate - Personal Injury Solicitor in Poole
Personal Injury
Poole
01202 339014
07887 525 415
Personal Injury
Rhiannon Daniel
Senior Associate
Personal Injury
Salisbury
01722 426923
07879 448 632
Personal Injury
Frances Gillett
Associate
Personal Injury
Salisbury
01722 426956
07880 712459
Personal Injury
Sarah Mills
Consultant
Personal Injury
Southampton
023 8032 0405
07801 577120
Personal Injury
Laura Rowe
Solicitor
Personal Injury
Southampton
023 8082 0537
Personal Injury
James Gleisner
Chartered Legal Executive
Personal Injury
Southampton
023 8082 0465
Personal Injury
Sarah Khudayir
Paralegal
Personal Injury
Poole
01202 339049
Personal Injury
Katherine Knapman
Paralegal
Personal Injury
Salisbury
01722 426925
07881 343 962
Personal Injury
Adele Martin
Paralegal
Personal Injury
Salisbury
01722 426975
Personal Injury
Alison Hutchings
Medical Records Nurse Assessor
Personal Injury
Southampton
+44 (0) 23 8082 0474
Personal Injury
Amy Gregory
Legal Secretary
Personal Injury
Southampton
023 8082 0538
Personal Injury
Anna Hagan
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426918
Personal Injury
Lorraine Morrissey
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426931
Personal Injury
Claire Parrett
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426987
Personal Injury
Pamela Perry
Legal Secretary
Personal Injury
Salisbury
01722 426931
Personal Injury
Tanya Reeves
Legal Secretary
Personal Injury
Poole
01202 339031
Personal Injury
Eleanor Churchill
Legal Secretary
Personal Injury
Southampton
02380 820521
Personal Injury