Czym są Pełnomocnictwa Stałe, czyli Lasting Powers of Attorney?

15 Jul 2020

Czym są Pełnomocnictwa Stałe? Po co i kiedy warto je sporządzić? O tym rozmawiamy dzisiaj z radcą prawnym – Arcadiusem Gregorym z kancelarii Trethowans.

Niniejszy artykuł pierwotnie ukazał się na stronie serwisu magazynpl.co.uk w dniu 26 kwietnia 2020.

Pełnomocnictwa Stałe, czyli Lasting Powers of Attorney to niestety obecnie temat bardzo na czasie. Czy możesz powiedzieć, czym naprawdę one są?

Pełnomocnictwo to dokument, który pozwala mocodawcy ustanowić pełnomocnika, czyli osobę, która będzie mogła podejmować za nas decyzje w różnych kwestiach. Najczęściej spotykamy się z pełnomocnictwem zwykłym, które pozwala nam ustanowić pełnomocnika na potrzeby podjęcia jakiejś konkretnej decyzji, czy na potrzeby podpisania konkretnego dokumentu – najczęściej chodzi o załatwienie formalności w związku ze sprzedażą nieruchomości, kiedy nie mamy możliwości zajęcia się tym osobiście. Takie pełnomocnictwo można przygotować bez większych formalności, ale w chwili utraty przez mocodawcę zdolności do czynności prawnych pełnomocnictwo traci moc prawną.

Pełnomocnictwa Stałe, czyli Lasting Powers of Attorney (w skrócie LPAs) zachowują moc prawną wtedy, kiedy my mocodawca traci zdolność do czynności prawnych np. w wyniku wypadku, choroby, śpiączki, czy niepomyślnego zabiegu. Dlatego też nazywamy je Pełnomocnictwami Stałymi.

Dlaczego warto ustawić takie pełnomocnictwo? Bo wiele osób jednak nie sporządza takiego typu dokumentów. Nie myślimy o tym, na co dzień.

Trafiłeś w samo sedno sprawy – nie myślimy o tym, na co dzień, ponieważ niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia Pełnomocnictw Stałych i że są one niezbędne w wypadku utraty zdolności do czynności prawnych. Dopiero, kiedy już doszło do utraty zdolności do czynności prawnych, bliscy uświadamiają sobie, że lekarze, banki, wszelkiego rodzaju instytucje, aby z nimi rozmawiać wymagają od nich Pełnomocnictw Stałych i bez nich tak naprawdę nie wiele da się załatwić.

Dlaczego warto ustanowić Pełnomocnictwo Stałe? Przede wszystkim, dlatego, że można je ustanowić tylko wtedy, kiedy ma się zdolność do czynności prawnych. Kiedy tej zdolności zaczyna już brakować, na przykład na skutek postępującej choroby, może okazać się, że jest już za późno i jedynym rozwiązaniem staje się wtedy złożenie do Sądu Opiekuńczego wniosku o przyznanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. A, jak z każdą sprawą sądową, może się ona ciągnąć miesiącami, wiązać z ogromnymi kosztami – często rzędu kilku tysięcy funtów – oraz stresem, którego można uniknąć zawczasu ustanawiając Pełnomocnictwa Stałe.

Poza tym, opiekun osoby ubezwłasnowolnionej zobowiązany jest do składania, co roku zeznania finansowego, w którym musi rozliczyć się z każdego pensa wydanego w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej. I oczywiście, jako osoba ubezwłasnowolniona, nie mamy wpływu na to, kto podejmuje decyzje w naszym imieniu.

Bardzo często spotykam się w pracy z przekonaniem, że kiedy jesteśmy w związku małżeńskim to nie potrzebujemy Pełnomocnictw Stałych, bo żona, czy mąż będą mogli zająć się naszymi sprawami. Niestety tak nie jest. W wypadku utraty zdolności do czynności prawnych mężowi czy żonie nie przysługuje dostęp do kont bankowych. Nie będą oni także w stanie sprzedać czy zakupić nowej nieruchomości w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych. To są bardzo przykre sytuacje, ponieważ bliscy czują się wtedy tak, jakby cały świat obrócił się przeciwko nim i niestety ten impas może trwać wiele miesięcy.

Warto także mieć na uwadze fakt, że sądy niechętnie i bardzo rzadko udzielają opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w zakresie ich zdrowia i opieki socjalnej. Te decyzje przejmuje opieka społeczna.

Jakie są rodzaje Pełnomocnictw Stałych? Wiem, że istnieją dwa. Czy możesz powiedzieć, co zawierają te pełnomocnictwa i czym się różnią?

Tak jak wspomniałeś mamy dwa rodzaje Pełnomocnictw Stałych. Pierwszy rodzaj dotyczy nieruchomości i finansów. Drugi rodzaj dotyczy decyzji w zakresie zdrowia i opieki socjalnej. Jeśli chodzi o ten pierwszy rodzaj, to jest on związany z decyzjami dotyczącymi płacenia rachunków, zarządzania naszymi finansami, inwestycjami, zakupem nieruchomości, sprzedażą nieruchomości, czy prowadzeniem firmy. Natomiast ten drugi rodzaj dotyczy zdrowia i opieki socjalnej, czyli jakie leczenie przyjmiemy, jakiego leczenia odmawiamy, gdzie mieszkamy, co jemy, z kim mamy kontakt, z kim nie mamy kontaktu, czy nawet to, w co jesteśmy ubierani! Jest to, zatem bardzo szeroki wachlarz decyzji. Zwykle te dwa oddzielne pełnomocnictwa ustalane są na tych samych zasadach, ale istnieje możliwość powołania jednej osoby do spraw nieruchomości i finansów i innej do spraw zdrowia i opieki socjalnej.

Kto z nas powinien spisać takie pełnomocnictwo? Kogo to dotyczy? Czy powinni to zrobić dyrektorzy firm, osoby chore, czy też każdy z nas, kto mieszka i żyje na terenie Wielkiej Brytanii?

Ja myślę, że każdy, kto ma jakieś aktywa – czy są to nieruchomości, inwestycje, czy własna firma – powinien zastanowić się nad tym, co stanie się z tymi nieruchomościami, inwestycjami, czy firmą w chwili, gdy właściciel utraci zdolność do czynności prawnych. Jeśli chodzi o osoby w związkach małżeńskich i osoby, które mają dzieci – jest to kwestia nie tyle zadbania o siebie, co o naszych bliskich. Troska o tego typu sprawy to przejaw dojrzałości i odpowiedzialności za bliskich, ponieważ kiedy zdarza się wypadek i osoba zapada w śpiączkę – na przykład na skutek urazu mózgu, który nie pozwala już takiej osobie funkcjonować tak jak wcześniej – to współmałżonek pozostaje z dziećmi i całą masą kłopotów. Niestety, często uwidacznia się wtedy także, niestanowiąca wcześniej problemu bariera językowa, która potęgowana jest przez stres, lekarzy czy urzędników opieki społecznej używających terminów, z którymi nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy i okazuje się, że bardzo trudno jest przebić się przez biurokrację, uzyskać pomoc czy nawet zostać wysłuchanym.

Jest to, więc kwestia zadbania o naszych bliskich, aby w razie naszego wypadku mogli oni dalej funkcjonować.

W tym miejscu chciałbym także wspomnieć o polisach ubezpieczeniowych. Polacy cenią sobie spokój sumienia i na potęgę wykupują różnego rodzaju ubezpieczenia. Ale może okazać się, że polisa jest zapisana tak, że ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania, ponieważ osoba, której to odszkodowanie się należy nie ma zdolności do czynności prawnych, np. na skutek doznanego urazu, a zatem nie jest w stanie pokwitować odbioru wypłaty odszkodowania i bez Pełnomocnictwa Stałego, czy bez sądowo przyznanej opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną nie ma kto odebrać wypłaty z odszkodowania.

Druga sprawa – dla właścicieli firm jest to coś wręcz niezbędnego. Trudno sobie wyobrazić jak nasza firma, czy działalność będą funkcjonować, gdy właściciel czy udziałowiec traci zdolność do czynności prawnych – nie jest w stanie podpisywać dokumentów, itd.

Pełnomocnictwa Stałe to naprawdę ważne dokumenty, a wiele osób nie zdaje sobie sprawy, z tego, że one istnieją i często orientują się jak ważne są to dokumenty, kiedy jest już za późno, żeby je ustanowić.

Chciałem zapytać odnośnie pełnomocnika. Kim powinna być taka osoba – czy powinien być to ktoś bliski, czy powinna to być osoba niezależna od naszej rodziny? Czy może powinniśmy mieć więcej niż jednego pełnomocnika? Jak to wygląda?

Pełnomocnikiem może być każdy, kto ukończył 18-ty rok życia. Najważniejsze jest to, żebyśmy tej osobie ufali, bo przekazujemy jej możliwość podejmowania większości decyzji, które moglibyśmy podjąć samemu. Jeśli chodzi o Pełnomocnictwo Stałe ds. Nieruchomości i Finansów – pełnomocnik nie może być w stanie upadłości ani podlegać nakazowi umorzenia długów. I to właściwie są jedyne wymagania. Może być to członek rodziny – mąż, żona, brat, siostra, mama, tata – choć nie polecam ustanawiania pełnomocnikami osób z wcześniejszego pokolenia – znajomy, przyjaciel, partner biznesowy… To może być również osoba profesjonalna – prawnik, lekarz czy księgowy. Najważniejsze jest to, aby nasz pełnomocnik był osobą zaufaną.

Maksymalnie można powołać do czterech pełnomocników i do czterech zastępców pełnomocników. Mamy także możliwość określenia, w jakich okolicznościach zastępcy pełnomocników przejmą kontrolę.

Jeśli wyznaczamy więcej niż jedną osobę trzeba pamiętać, że mogą wystąpić nieporozumienia między pełnomocnikami i należy rozważyć, na jakich zasadach mają oni ze sobą współpracować – czy mają oni podejmować decyzje wspólnie, czy solidarnie, czy też wspólnie w zakresie pewnych ściśle określonych decyzji i solidarnie w zakresie pozostałych decyzji.

Wspomniałeś, że są dwa rodzaje pełnomocnictwa. Czy może to być tak, że zrobię tylko pełnomocnictwo jednego rodzaju? Czy to jest tak, że muszę mieć dwa?

Można sporządzić pełnomocnictwo tylko jednego rodzaju. Natomiast wiadomo, że jeśli chcemy mieć pełne zabezpieczenie – zarówno spraw finansowych, jak i spraw zdrowotnych – to należy mieć komplet dokumentów.

Często mylimy pojęcia pełnomocnictwa i testamentu – wiele ludzi myśli, że jest to to samo. Czy możesz wyjaśnić, czym się różnią i czy mogą wspólnie działać? Czy tak naprawdę spisując testament nie muszę spisywać pełnomocnictwa?

Bardzo dobre pytanie. To nie jest to samo. Pełnomocnictwa i testamenty regulują zupełnie odmienne sprawy. Testament wchodzi w życie w chwili śmierci i określa, co dzieje się z naszym majątkiem po naszej śmierci – nie ma wpływu na to, co dzieje się z naszym majątkiem czy naszym zdrowiem za życia.
Pełnomocnictwa Stałe pozwalają ustanowić pełnomocników, którzy zajmą się naszymi sprawami za życia. W chwili śmierci pełnomocnictwa tracą ważność i wtedy mocy prawnej nabiera testament. Chociaż są to oddzielne dokumenty i regulują oddzielne sprawy, na pełnomocników i wykonawców testamentu można powołać te same osoby.

O testamentach i prawie spadkowym rozmawialiśmy z Arcadiusem Gregorym już wcześniej. Cała rozmowa dostępna jest: https://www.magazynpl.co.uk/2020/02/13/prawo-spadkowe-i-testamenty-rozmowa-z-arcadiusem-gregorym-z-kancelarii-trethowans/

Czy pełnomocnictwa spisane w Wielkiej Brytanii będą działać również w Polsce?

Pełnomocnictwa spisane w Wielkiej Brytanii spisywane są na mocy prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii. Czy będą one miały moc prawną w jakiejkolwiek innej jurysdykcji – to już jest kwestia, którą należy wyjaśniać w danym kraju. W Wielkiej Brytanii istnieje procedura umożliwiająca uwierzytelnienia pełnomocnictw sporządzonych w innym kraju. Natomiast, czy taka procedura istnieje w Polsce to jest to już kwestia zasięgnięcia porady prawnej u prawnika w Polsce.

W momencie, kiedy mamy Pełnomocnictwo Stałe, chowamy je do szuflady – jaki jest kolejny krok? Czy informujemy najbliższych, że gdyby nam coś się stało to ten dokument o pełnomocnictwie leży w tej szufladzie w kopercie? Czy to jest tak, że ten dokument jest gdzieś rejestrowany – w razie, gdy trafię do szpitala – lekarze są w stanie sprawdzić czy pełnomocnictwo istnieje w jakimś rejestrze? Jak to wygląda?

Zanim pełnomocnictwo nabierze mocy prawnej musi zostać zarejestrowane w Urzędzie Opiekuna Publicznego – po angielsku Office of the Public Guardian. Rejestracja pozwala ustalić czy pełnomocnictwo zostało sporządzone w odpowiedni sposób, z zachowaniem wszelkich wymogów zgodnie z ustawą i czy nie doszło do nadużyć. Jeśli wszystko jest w porządku, pełnomocnictwo zostaje zarejestrowane. Bez tego pełnomocnictwo jest nieważne.

Są to bardzo istotne dokumenty i każda porządna kancelaria zaoferuje bezpłatne przechowywanie oryginałów. W przypadku naszej kancelarii wydajemy klientom potwierdzone kopie zarejestrowanych pełnomocnictw, które są tak samo ważne jak oryginały, które deponujemy w naszym sejfie. Potwierdzone kopie Pełnomocnictw Stałych muszą być przygotowane w odpowiedni sposób i może się tym zająć wyłącznie radca prawny. Z Pełnomocnictwa Stałego ds. Nieruchomości i Finansów można korzystać od razu po zarejestrowaniu – za zgodą mocodawcy. Natomiast Pełnomocnictwo ds. Zdrowia i Opieki Socjalnej dosłownie leży w szufladzie z nadzieją, że nigdy nie będzie potrzebne, bo mocodawca zachowa świadomość i zdolność do czynności prawnych do końca życia, ale jeśli stanie się potrzebne to pełnomocnicy będą mogli to pełnomocnictwo wyjąć z szuflady i na jego podstawie rozmawiać z lekarzami, opieką społeczną i podejmować decyzje w imieniu mocodawcy.

Wspomnieliśmy wcześniej, kto może zostać pełnomocnikiem. Natomiast nie wspomnieliśmy, co należy do zadań pełnomocnika. Możesz przybliżyć, z czym wiąże się powołanie takiej osoby?

Na mocy Pełnomocnictwa Stałego ds. Nieruchomości i Finansów w chwili utraty zdolności do czynności prawnych przez mocodawcę pełnomocnik przejmuje kontrolę nad całością majątku mocodawcy. Staje się, zatem odpowiedzialny za takie prozaiczne sprawy jak płacenie rachunków, uzyskuje dostęp do kont bankowych mocodawcy, będzie mógł sprzedać lub kupić dom mocodawcy tak samo jak gdyby działał w zakresie swoich własnych spraw. Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność wobec mocodawcy, ponieważ ma obowiązek podejmować wszystkie decyzje w najlepszym interesie mocodawcy. Nie jest tak, że pełnomocnik może zadecydować na przykład, że przekaże sobie powiedzmy £20 000 – bo mocodawca chciałby żeby taką kwotę otrzymał. To tak nie działa i tak nie można – wtedy pojawia się konflikt interesów i nieuczciwego pełnomocnika można odwołać.

Jak wygląda spisanie takiego pełnomocnictwa? Czy muszę przygotować listę wszystkich rzeczy, które posiadam? Czy powinienem się zbadać? Czy muszę przygotować jeszcze jakieś inne informacje?

Jeśli chodzi o Pełnomocnictwa Stałe należy przede wszystkim zastanowić się nad tym, kogo chcemy powołać na pełnomocnika – komu ufamy bezgranicznie i kto będzie mógł podejmować za nas decyzje.

Jeśli na pełnomocnika powołujemy więcej niż jedną osobę trzeba zastanowić się czy te osoby będą się dogadywać – żeby nie pojawił się konflikt. Jeśli mamy inwestycje i wcześniej sami podejmowaliśmy decyzje, w co inwestujemy, to czy ta osoba będzie w stanie podejmować za nas tego typu decyzje. Jeśli nie, należy upewnić się, że pełnomocnik posiada odpowiednie uprawnienia pozwalające na oddelegowanie tego typu kwestii. Jeśli prowadzimy działalność biznesową należy także zastanowić się nad tym czy ta osoba będzie w stanie prowadzić naszą działalność – czy będzie w stanie dogadywać się z naszymi wspólnikami, udziałowcami, dostawcami, klientami – czy będzie w stanie zarządzać personelem i finansami…
Warto też zastanowić się nad tym czy chcemy uwzględnić jakieś uwagi, wskazówki lub ograniczenia uprawnień naszych pełnomocników – bo istnieje możliwość zapisania w dokumentach takich wskazówek czy uwag – oraz czy życzymy sobie, aby nasz pełnomocnik mógł podjąć w naszym imieniu decyzję o zaprzestaniu leczenia lub podtrzymywania życia jeśli nie ma szans na wyjście ze śpiączki – czy może życzylibyśmy sobie żeby takiego prawa nie miał.

Możemy też uwzględnić wskazówki dotyczącego tego gdzie będziemy mieszkać i co będziemy jeść. Jeśli na przykład nie jemy mięsa – możemy to umieścić w naszym pełnomocnictwie.
Jeśli będziemy potrzebowali opieki – czy wolelibyśmy otrzymywać taką opiekę w domu czy mieszkać w domu opieki – to również możemy wyszczególnić.

Jeśli chcielibyśmy poprosić naszych pełnomocników żeby składali sprawozdania ze swoich czynności komuś innemu – również możemy to uwzględnić.

Musimy jednak pamiętać, że wskazówki lub uwagi mogą ograniczyć działania naszych pełnomocników – co w niektórych przypadkach może okazać się, nie do końca w naszym interesie.
Nie trzeba wyszczególniać majątku, ale trzeba przemyśleć, jakiego rodzaju majątek posiadamy po to, aby odpowiednio dobrać pełnomocników.

To są te kwestie, które należy przemyśleć. Jeśli chodzi o informacje potrzebne do spisania samego dokumentu – to są to podstawowe informacje – pełne imię i nazwisko, adres, data urodzenia pełnomocnika.

Jeśli jesteśmy samotni – nie mamy żony czy męża – to w przypadku małżeństwa czy nasze pełnomocnictwo straci ważność tak jak w przypadku testamentu?

Nie, Pełnomocnictwo Stałe nie traci ważności w chwili ślubu. Testament traci ważność w chwili ślubu, ale Pełnomocnictwo Stałe zachowuje swoją moc prawną.

Czy jako radca prawny w dobie tego, co dzieje się teraz – w sytuacji pandemii koronawirusa – czy widzisz większe zainteresowanie spisywaniem pełnomocnictw czy testamentów?

Tak, okazuje się, że klienci mają teraz sporo wolnego czasu i zaczynają zastanawiać się – co jeśli mnie to dopadnie – co stanie się z moją rodziną, kto zajmie się moim biznesem itd.

Zainteresowanie pełnomocnictwami i testamentami naprawdę wzrosło w ostatnich tygodniach i nadal jesteśmy w stanie pomóc w tych sprawach, choć nie spotykamy się z klientami w siedzibie kancelarii – pracujemy z domów – ale oferujemy rozmowy video – musimy się widzieć z osobą, która sporządza pełnomocnictwo. Może się okazać, że czas oczekiwania na spotkanie czy na wzór dokumentu po spotkaniu nieco się wydłuży – to ze względu na duże zainteresowanie tymi kwestiami, ale nadal działamy, nadal przygotowujemy pełnomocnictwa i testamenty.

Wiadomo, że prawo w Wielkiej Brytanii jest różne – dla tych, którzy mieszkają w Anglii i Walii czy dla tych, którzy mieszkają w Szkocji. Czy tak samo wygląda to w przypadku pełnomocnictwa Stałego, że Anglia i Walia mają swój zakres praw – natomiast dla tych, którzy mieszkają w Szkocji czy Północnej Irlandii są to inne zakresy praw?

Tak – są to inne rodzaje dokumentów. Pełnomocnictwa, o których rozmawiamy dzisiaj to dokumenty, które można sporządzić w Walii i Anglii. Natomiast, jeśli chodzi o Szkocję czy Irlandię Północną, tak jak wspomniałeś – są to oddzielne jurysdykcje, które rządzą się innymi prawami, mają inne zasady i inaczej się te dokumenty przygotowuje.

Od momentu kontaktu z tobą i spisania takiego pełnomocnictwa – ile trzeba czasu żeby ten dokument był gotowy?

Jeśli chodzi o przygotowanie samych dokumentów to zależy od tego jak jesteśmy przygotowani do spotkania z prawnikiem. Jeśli klient przychodzi na spotkanie przygotowany – wstępnie przemyślał sprawę – to zdecydowanie przyspiesza proces. Później jest to już tylko kwestia omówienia szczegółów. Natomiast, jeśli chodzi o czas po przygotowaniu tego dokumentu – tak jak wspomnieliśmy wcześniej – pełnomocnictwa muszą być zarejestrowane w Urzędzie Opiekuna Publicznego. To niestety trwa. Okres oczekiwania na rejestrację wynosi od 6 do 8 tygodni, także im szybciej się tym zajmiemy – tym szybciej będziemy spać spokojniej. Wiadomo, że jeśli ktoś, na przykład wybiera się na planowaną operację – warto zabezpieczyć się odpowiednio wcześniej i uwzględnić te 8 tygodni… Warto dać sobie wtedy nawet 3 – 4 miesiące, żeby ze spokojem przygotować pełnomocnictwo i mieć je zarejestrowane zanim dojdzie do zabiegu.

Chciałbym jeszcze wspomnieć o testamentach. Wiem, że jako kancelaria wprowadziliście teraz specjalną promocję dla wszystkich tych, którzy są tzw. key workers. Czy możesz coś na ten temat powiedzieć?

Tak, jako kancelaria zdecydowaliśmy wyjść naprzeciw wszystkim tym, którzy pracują jako key workers – ponieważ pracują oni na tej tzw. “linii frontu” i chcieliśmy podziękować im za to co dla nas wszystkich robią. Zdecydowaliśmy, więc obniżyć cenę testamentów o 15% dla wszystkich key workers. Jeśli takie osoby są zainteresowane – zapraszamy – jesteśmy w stanie przygotować dla was testamenty o 15% taniej.

Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś dodać od siebie, jako radcy prawnego w temacie pełnomocnictw stałych?

Myślę, że po prostu – warto się tym zająć – zastanowić się jak nasza rodzina będzie funkcjonować w przypadku, gdy coś nam się stanie – na skutek wypadku czy nieudanej operacji. Niestety wypadki chodzą po ludziach, a można się zabezpieczyć. Można zaoszczędzić rodzinie masy kłopotów i zamieszania przygotowując takie pełnomocnictwa. Na co dzień w pracy spotykam się z osobami, które starają się uporządkować sprawy członka rodziny, który już utracił zdolność do czynności prawnych i nie jest to łatwe. Zwykle klienci są zaskoczeni, że jako mąż czy żona nie mają możliwości podejmowania decyzji za współmałżonka, nie mają dostępu do ich konta bankowego, nie mają wpływu na decyzję lekarzy – są to wtedy bardzo trudne, wyczerpujące zarówno fizycznie jak i psychicznie sytuacje.

Podsumowując – Pełnomocnictwa Stałe są to pełnomocnictwa, które zachowują moc prawną nawet po utracie zdolności do czynności prawnych mocodawcy – podczas gdy zwykłe pełnomocnictwa w takich sytuacjach tracą moc prawną. Mamy dwa rodzaje Pełnomocnictw Stałych – jeden ds. Nieruchomości i Finansów oraz ds. Zdrowia i Opieki Socjalnej. Można ustanowić jedno pełnomocnictwo, ale zwykle przygotowuje się oba dokumenty, żeby mieć pełne zabezpieczenie. Można powołać jednego pełnomocnika, lub więcej – maksymalnie do 4 osób. Pełnomocnikiem może być krewny, przyjaciel lub też osoba profesjonalna – prawnik., lekarz czy księgowy.

Jest to coś, co można ustanowić tylko, jeśli ma się zdolność do czynności prawnych.

Często o pełnomocnictwach mówi się w kontekście choroby Alzheimera czy demencji – bo są to również przypadki, kiedy traci się zdolność do czynności prawnych. Należy jednak pamiętać, że zdolność do czynności prawnych można także utracić nagle na skutek wypadku, choroby nowotworowej czy nieudanego zabiegu. Aby spać spokojnie i mieć pewność, że nasi bliscy będą mieli moc prawną, aby zająć się naszymi sprawami gdyby nam się coś stało, należy zająć się Pełnomocnictwami Stałymi z dużym wyprzedzeniem.
Bardzo często Pełnomocnictwa Stałe porównywane są do polisy ubezpieczeniowej – wykupujemy polisę “na wypadek gdyby”. Wszyscy mamy jednak nadzieję, że z tej polisy nigdy nie będziemy musieli korzystać, ale kiedy dochodzi do wypadku – czujemy ulgę, że jednak mamy to ubezpieczenie, bo pomaga nam radzić sobie z konsekwencjami wypadku. Tak samo jest z Pełnomocnictwami Stałymi.

Na koniec powiedzmy coś jeszcze o kancelarii, w której pracujesz – bo istniejecie na rynku już dobre parę lat.

Tak, kancelaria istnieje już od ponad 150 lat. Jest to jedna z potężniejszych kancelarii radcowskich tutaj na południowym wybrzeżu. Mamy siedziby w Bournemouth, Poole, Salisbury, Southampton, Winchesterze oraz oddział w Londynie. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak i klientów biznesowych. Często są to właściciele większych biznesów, ale również i mniejszych czy właściciele ziemscy… Mamy spory wachlarz usług. Moja specjalizacja to prawo spadkowe, czyli testamenty i planowanie podatkowe w zakresie Podatku od Spadku – ale również Pełnomocnictwa Stałe oraz prowadzenie spraw spadkowych.

Kontakt z Arcadiusem Gregory: 023 8082 0467

Niniejszy artykuł pierwotnie ukazał się na stronie serwisu magazynpl.co.uk w dniu 26 kwietnia 2020.

Author

Arcadius Gregory

Associate